Městečko Horažďovice se rozkládá na levém břehu zlatonosné řeky Otavy. Odedávna je spojeno s historií nedaleké Práchně, jež dala jméno nejen hradu, který na ní stál, ale i celému kraji a tento název – kraj Prácheňský – se udržel v podvědomí lidu až do dnešní doby. Do 13. století se Prácheňským krajem rozuměla oblast, která zahrnovala přibližně dnešní Horažďovicko, Sušicko, Kašperskohorsko, Strakonicko a Vimpersko. V 15. století již zahrnoval i oblast Netolicka, Písecka a Blatenska. Horažďovice jsou třetím největším městem bývalého Klatovského okresu.

Mezi nejvýznamnější historické památky patří bezesporu kostel sv. Petra a Pavla již ze 13. století, hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele a klášterní kostel panny Marie. Přímo v centru se nachází rozsáhlý areál již zmíněného zámku, kde je umístěno muzeum, knihovna, informační centrum, dům dětí a mládeže a galerie.

Nedaleko Horažďovic můžete najít bývalé lázně; léčivý pramen zde vytéká pod kapličkou sv. Anny dodnes.

Prácheň – zřícenina kdysi rozsáhlého hradu Prácheň, který v roce 1315 zde vystavěl Bavor III. ze Strakonic. Nedaleko se nachází kostel sv. Klimenta – devátý křesťanský kostelík v Čechách, zřejmě vysvěcený samotným Metodějem.

Expozice lidové architektury v Chanovicích. Záchrana ohrožených objektů lidového stavitelství z jihozápadních Čech.

Hrad Rabí – hrad patří k nejmohutnějším  a nejrozsáhlejším středověkým hradním stavbám v Čechách. Původní hradní jádro vzniklo na počátku 14. století.

Hrad Strakonice – středověký hrad s gotickou věží Rumpál nezaměnitelnou dominantu Strakonic. Hradní safari a park.

Hrad a zámek Velhartice – tento hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století na skalním ostrohu, obtékaném říčkou Pstružnou. Tento hrad si patrně jako rodové sídlo pánů z Velhartic počal stavět Bušek starší z Velhartic, hrad dostavoval Bušek mladší, oba byli věrní a oblíbení komorníci Karla IV.

Hrad Kašperk – nejvýše položený královský hrad v Čechách se nachází v malebném koutu Šumavy u nedalekých, 3 km vzdálených, Kašperských Hor.

Prašivice u Nalžovských Hor – umělá zřícenina, kopie irského hradu Ballymotte.

Skalní útvary upravené do podoby zvířat (želva, drak, žába).

Řeka Otava vzniká soutokem Vydry a Křemelné u Čeňkovy Pily, protéká městy Sušice, Horažďovice, Strakonice, Písek a do Vltavy ústí pod hradem Zvíkov.

Zámek Žichovice – opravený renezanční zámeček se slunečními hodinami nedaleko hradu Rabí.

Navštivte rozhledny:

  • Rozhledna na vrchu Chlumu se nachází u obce Chanovice,  výška rozhledny je 31 metrů a k dosažení vyhlídky je třeba zdolat 136 schodů.
  • Rozhledna Svatobor je kamenná turistická vyhlídková věž s turistickou chatou na vrcholu hory Svatobor, která se nachází na severozápadě Šumavského podhůří a vytváří přirozenou dominantu nad městem Sušice.
  • Necelé 4 km je od hradu Kašperk je rozhledna na Sedle. Jedná se o volně přístupnou rozhlednu s krásným výhledem nejen na hrad Kašperk, ale i Šumavu a Pošumaví.

Další tipy na výlety najdete v části Sport a výlety.